Treneri i predavači

   
Vesna Đukić, Beogradska otvorena škola, Beograd, Srbija

Milorad Bjeletić, Beogradska otvorena škola, Beograd, Srbija

vladimir pavicevic

Vladimir Pavićević, Crnogorska partija, Cetinje, Crna Gora

Milan Sitarski, Institut za društveno-politička istraživanja, Mostar, BiH


Stefan Surlić, Faklultet političkih nauka, Beograd, Srbija

Hege Knaven-van Dijke, Međunarodni sekretar, Hrišćansko-demokratska partija (CDA), Amsterdam, Holandija

 Marieke Mol, Viša službenica za javne politike, Ministarstvo spoljnih poslova,Hag, Holandija

 

Profesionalni tim

Gordana PilipovićKonrad Adenauer Foundation, Beograd, Srbija

aleksandra zdravkovic

Aleksandra Zdravković, Beogradska otvorena škola, Beograd, Srbija

 Vlado Vranešević, Beogradska otvorena škola, Beograd, Srbija

Milica Vukadinovic

Milica Vukadinović, Beogradska otvorena škola, Beograd, Srbija


 

 

 

This project is financially supported by the Social Transformation Programme (Matra) of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs

Hege Knaven-van Dijke